Trong kinh doanh, có 5 giống hoa sứ sa mạc Adenium như sau:
1. Hoa sứ Adenium Obesum Xem chi tiết
2. Hoa sứ Adenium Somalense Xem chi tiết
3. Hoa sứ Arabicum – Yak Saudi / Arabicum Xem chi tiết
4. Hoa sứ Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok / RCN Xem chi tiết
5. Hoa sứ Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco Xem chi tiết
HẠT GIỐNG HÓA SỨ SA MẠC ADENIUM

Chúng tôi sản xuất và bán các loại hạt giống, cây giống và cây cảnh hoa sứ sa mạc Adenium sau đây:

   
Bảng giá hạt giống hoa sứ Adenium theo giống:
  1. Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum Mixed Color Giá / 1 hạt 5.000 VNĐ
  2. Hạt giống hoa sứ AdeniumObesum Selected Color – Single layer flower Giá / 1 hạt 10.000 VNĐ
  3. Hạt giống hoa sứ AdeniumObesum Selected Color – Double layer flower Giá / 1 hạt Not avaliable
  4. Hạt giống hoa sứ Adenium Somalense Giá / 1 hạt 10.000 VNĐ
  5. Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Yak Saudi / Arabicum Giá / 1 hạt 15.000 VNĐ
  6. Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok / RCN Giá / 1 hạt 20.000 VNĐ
  7. Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco Giá / 1 hạt 25.000 VNĐ
Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum Mixed Color.
Hạt giống hoa sứ AdeniumObesum Selected Color – Single layer flower.
Hạt giống hoa sứ Adenium Somalense.
Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Yak Saudi: Lop-Bu-Ri , Sing-Bu-Ri,Pet-Na-Wang, Yemen, Black Giant-Sing-Bu-Ri, …
Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok / RCN.
Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco: Kao Hin Zon,Siam Crown ,Bang Khla, S1, new variety and hybrids.
Cây con giống hoa sứ sa mạc Adenium (Adenium Seedling) 
  1. Thông tin về cây con giống hóa sứ sa mạc Adenium như sau:
Cây mọc trong khay nhựa và chậu nhựa. 50 cây/ 1 khay, 20 cây/ 1 chậu nhựa
Hạt giống hóa sứ được bố trí theo trật tự và số lượng hạt được trồng như sau:
   Cây con giống hoa sứ Adenium Obesum: 50 cây/ 1 khay. (tốc độ phát triển 80-90%)
   Cây con giống hoa sứ Adenium Somalense: 50 cây/ 1 khay. (tốc độ phát triển 80-90%)
   Cây con giống hoa sứ Adenium Arabicum-Yak Saudi(Arabicum): 50 cây/ 1 khay. (tốc độ phát triển 80-90%)
   Cây con giống hoa sứ Adenium Arabicum-Rar Chi Nee Pan Dok(RCN): 50 cây/ 1 khay. (tốc độ phát triển 80-90%)
  Cây con giống hoa sứ  Adenium Arabicum-Thai Socotranum(Thai Soco): 50 cây/ 1 khay. (tốc độ phát triển 80-90%)
Cây con hoa sứ khoảng từ 2 – 3 tháng tuổi.
Cây con hoa sứ cao 5-10 cm. (tính từ mặt đất)
Đường kính khoảng 1-2 cm.
  2. Giá của cây con giống hoa sứ Adenium:
1. Cây con giống hoa sứ Obesum Mixed Colored 50 cây / 1 khay 1.000.000 VNĐ
2. Cây con giống hoa sứ Somalense 50 cây / 1 khay 1.850.000 VNĐ
3. Cây con giống hoa sứ Arabicum – Yak Saudi / Arabicum 50 cây / 1 khay 2.500.000 VNĐ
 4. Cây con giống hoa sứ Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok / RCN 50 cây / 1 khay 3.000.000 VNĐ
 5. Cây con giống hoa sứ Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco 50 cây / 1 khay 4.000.000 VNĐ

Adenium Obesum Seedlings Adenium Somalense Seedlings Adenium Arabicum Ra-Chi-Nee-Pan-Dok Seedlings

Adenium Thai Socotranum Seedlings Adenium Arabicum Ra-Chi-Nee-Pan-Dok SeedlingsAdenium Somalense SeedlingsAdenium Obesum Seedlings

SẢN PHẨM CÂY CẢNH HOA SỨ SA MẠC ADENIUM
Giá cây cảnh hoa sứ Adenium (bao gồm chậu):
1. Cây cảnh hoa sứ Obesum Mixed Colored (chậu màu trắng, đỏ, xanh, ngói, hồng …) 1 cây / 1 chậu 50.000 – 350.000 VNĐ (tùy cây lớn nhỏ)
2. Cây cảnh hoa sứ Somalense (chậu màu trắng, đỏ, xanh, ngói, hồng …) 1 cây / 1 chậu 80.000 – 500.000 VNĐ (tùy cây lớn nhỏ)
3. Cây cảnh hoa sứ Arabicum – Yak Saudi / Arabicum (chậu màu trắng, đỏ, xanh, ngói, hồng …) 1 cây / 1 chậu 100.000 – 800.000 VNĐ (tùy cây lớn nhỏ)
4. Cây cảnh hoa sứ Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok / RCN (chậu màu trắng, đỏ, xanh, ngói, hồng …) 1 cây / 1 chậu 150.000 – 1.000.000 VNĐ (tùy cây lớn nhỏ)
5. Cây cảnh hoa sứ Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco (chậu màu trắng, đỏ, xanh, ngói, hồng …) 1 cây / 1 chậu 200.000 – 2.000.000 VNĐ (tùy cây lớn nhỏ)
Miss Thailand

Go to adenium color breed catalog.