Hoa sứ Arabicum Rar Chi Nee Pan Dok (RCN)

Nó bắt nguồn từ bán đảo Ả rập. Giống này được nhập khẩu từ các nước Ảrập.

Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok / RCN

Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok / RCN Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok / RCN
Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok / RCN Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok / RCN