Hoa sứ Arabicum – Yak Saudi / Arabicum

Nguồn gốc của nó nằm ở bán đảo Ả rập phía nam và phía tây. Thân cao và to. Lá có mái tóc tinh tế. Hoa có màu hồng và có kích thước nhỏ. Nó nở hoa ở cành cây và thân cây. Các quả thường có màu đỏ. Loài này có thể được chia thành hai phần theo hình dạng thân cây.

Chúng tôi có hạt giống, cây giống, thân cây và các bộ phận của Arabicum cho bạn.

Arabicum : Black Giant-Sing Buri Series (BG-SBR) Arabicum : Black Giant-Sing Buri Series (BG-SBR)
Arabicum : Black Giant-Sing Buri Series (BG-SBR) Arabicum : Black Giant-Sing Buri Series (BG-SBR)
Arabicum : Sing-Bu-Ri (SBR) Arabicum : Sing-Bu-Ri (SBR)