Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum Mixed Color

Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum Mixed Color là hạt lai, hạt giống từ sự nảy mầm không ổn định.

Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum Mixed Color giá 5.000 VNĐ/ 1 hạt.

Ngoài ra chúng tôi cung cấp hạt giống hoa sứ Adenium Obesum theo màu như sau. 

1. Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum màu đỏ: 10.000 VNĐ/ 1 hạt

2. Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum màu trắng: 10.000 VNĐ/ 1 hạt

3. Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum màu hồng: 10.000 VNĐ/ 1 hạt

4. Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum màu tím: 10.000 VNĐ/ 1 hạt

Obesum Mixed Color Seeds